TRAUMA

Bij het horen of lezen van het woord “trauma” denk je meestal aan het gevolg van de gebeurtenissen zoals een heftig ongeluk, ontploffing van een boom of zelfs een oorlog.  Heftig, groot, schokkend. Iets wat voor een langere tijd in je geheugen blijft hangen, wat regelmatig in de herinneringen terugkomt en waardoor je nachtmerries krijgt. 

Wat je niet verwacht is dat trauma ook stil en ogenschijnlijk ongemerkt in iemand zijn leven zich kan nestelen. 

Verwaarlozing in de kinderjaren, emotioneel en fysiek, langdurig honger, emotionele, psychische en fysieke mishandeling, misbruik die jaren duurt – dat is ook trauma. Zelfs pesten op school moet gezien worden als traumatische gebeurtenis. 

Meemaken van de traumatische ervaring laat vele sporen achter, niet alleen op het lichaam. Sommige van deze littekens zijn zichtbaar, sommige diep verborgen, ook voor de drager zelf. 

Vooral de sporen die niet zichtbaar zijn kunnen je lastig maken om een “normale”, gelukkige leven te leiden. Je wordt overvallen door emoties en gedachten waar je weinig controle over hebt. Dingen die je doet, je reacties op andere mensen en gebeurtenissen zijn ongepast, niet logisch, anders dan je het zelf wilt. Of heb je een gevoel achter een dikke, glazen wand te leven – emoties en gevoelens kunnen je niet bereiken. 

 

Hoe ga ik je helpen

Doorgemaakte trauma kan zich op verschillende manieren manifesteren. Het is daarom niet meteen te zeggen hoe de behandeling moet verlopen, er zijn hier geen simpele oplossingen. 
De eerste stap is herkennen en erkennen dat je met trauma te maken hebt gehad, dat is niet voor de hand liggend. Niet alle trauma’s laten een herinnering sporen achter, sommige trauma’s zijn niet in woorden te vatten. Gevolgen van trauma nestelen zich in je lichaam, in de cellen en vezels, in de organen. Het beïnvloed jouw denkwijze en je emoties. Het houdt je bevroren. 

Behandelen van de gevolgen van trauma is een langzame proces. Er zijn geen “quick fixes”. Iedere mens is uniek in zijn manier van omgaan met trauma, daarom is iedere behandelingsplan ook uniek.

Tijdens behandeling worden diverse methodes toegepast: hypnotherapie, delen werk, psychoeducatie, elementen uit SE (somatic  experiencing), mindfulness. Doel van de behandeling is dat jij in jouw lichaam en zijn reacties leert vertrouwen en controle daarover hebt. Dat jij kan bepalen wat jij denkt en dat je weet waarom je het denkt. Dat wat jij voelt echt voelt en dat je niet meer bang bent om te voelen. 

Zodat je volop kunt leven.

 

 

 

Vind jouw eigen weg

Chat openen