HYPNOTHERAPIE

Het gebruik van hypnose als therapie om mensen te helpen hun lichamelijke en psychische klachten te genezen is waarschijnlijk al zo oud als mensheid. Wat wij “hypnose” noemen werd al veel vroeger door de traditionele genezers gebruikt wanneer ze hun patiënten in een “trans” brachten. In 18-de eeuw is de Oostenrijkse arts Franz Messner bekend geworden door de door hem ontwikkelde theorie van “dierlijk magnetisme” die de genezing van mens tot mens mogelijk maakte. Het wordt gezien als het begin van de ontwikkeling van wat wij nu klinische of medische hypnose noemen oftewel hypnotherapie.

Hypnose is een fascinerend fenomeen. Het is in wezen een staat waarin een persoon een zeer sterke concentratie en gerichte aandacht ervaart. Dat maakt het mogelijk dat mensen ervaren, op diverse niveaus (bewust en onbewust), hoe ze hun persoonlijke, innerlijke bronnen kunnen bereiken en gebruiken zodat dat het beste naar hun doel leidt.

Wat hypnosetherapie zeker niet doet is mensen tegen hun wil controle overnemen of tot handelingen en gedachten dwingen. Dat is jammer genoeg het kromme beeld van hypnose dat insommige films, theaters en tv-shows is gecreëerd.  

Wat hypnotherapie kan betekenen

Ik wil stilstaan bij wat hypnose wel kan, of beter gezegd wat hypnosetherapie mogelijk maakt. Door aandacht te versterken en te verscherpen maakt hypnose het mogelijk om de persoonlijke hulpbronnen aan te spreken en te benutten. Het maakt het mogelijk om een persoon haar of zijn sterktes in beeld te brengen en daar vertrouwen in te krijgen.

Op een biologisch en fysiologisch niveau blijkt hypnose op een bijzondere manier een uitwerking te hebben op ons brein. Het gebruik van hypnose stimuleert de hersenen tot het proces van neurogenesis: het vormen van nieuwe neuronen en nieuwe verbindingen daartussen. Dit proces wordt gezien als de basis van ieder veranderingsproces. Het gebruik van hypnose in de therapie maakt de bewuste veranderingen nog krachtiger en sterker door de wezenlijke aanpassingen in de hersenenstructuur.

Hypnose therapie iets voor jou?

Dankzij deze eigenschappen kan hypnose als therapie met succes worden toegepast bij diverse problematiek, zoveel bij somatische klachten -denk aan pijn, PDS klachten, aanhoudende klachten zonder lichamelijke verklaring (ALK) – als bij psychische problemen. Hierbij kan je denken aan angst-, depressie- en verslavingsproblemen.

Neem bij interesse contact met mij op, dan bekijken we samen of hypnotherapie een oplossing kan vormen voor jouw klachten. Voor hypnotherapie houd ik praktijk in Groningen, Assen en Winschoten

Vindt jouw eigen weg

Scan de code