Algemene voorwaarden
Andere Weg

 

Algemene voorwaarden praktijk

Andere weg – praktijk voor integratieve psychotherapie, hypnotherapie en coaching.

 

Johan Modastraat 13

9671CD, Winschoten 1. Alle bepalingen van de wet WGBO (boek 7, titel 7, afdeling 5BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994)  zijn van toepassing op de behandelovereenkomst.
 2. Jouw therapeut heeft een inspanningsverplichting en zal al haar professionaliteit inzetten om jou te helpen, zodat jouw probleem opgelost wordt.
   De therapeut heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat jij als cliënt, voor wat betreft de uitwerking en gevolgen van de therapie, positief of negatief, zelf verantwoordelijk bent.
 3. Behandeling kan beëindigd worden op een van de volgende wijzen:
  1. Ik en jij bepalen, in gezamenlijk overleg, dat geen sessies meer nodig zij;
  2. Jij geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email (geen WhatsApp), dat je geen sessies meer wilt afspreken;
  3. Ik geef aan, mondeling of schriftelijk, geen sessies meer te willen afspreken;
  4. Jij houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit de behandeling overeenkomst of aan de afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen ons;
  5. Ik ben van mening dat, in verband met jouw problematiek en mijn competentie, ik niet bekwam genoeg ben om jou verder te begeleiden.
    Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties voor de integratieve psychotherapie en/of hypnotherapie.
 4. Ik hou als therapeut een dossier bij met aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op verzoek van jou kan worden ingezien.
 5. Dossier wordt digitaal bewaart, tijdens de wettelijke bewaringstermijn van 20 jaar. Dat geschied via de praktijksoftware leverancier, MijnDiAd.
 6. Gesprekken met derden: familielid, leidinggevende, andere betrokkenen, die op verzoek van jou plaatsvinden worden bij jou in rekening gebracht.
 7. Facturen worden na afloop van de sessie aan jou via mail verstuurd, tenzij je aangeeft het anders te willen.
 8. De factuur graag binnen 2 weken betalen via overboeking. Je kunt ook contant na afloop van de sessie betalen.
 9. Bij uitblijven van de betaling kan (na 2 x betalingsherinnering) een incassoprocedure gestart worden. Ik doe het liever niet. Mocht het wel zo ver komen dat gelden de regels van de MEDICAS incassobureau.
 10. Jij bent als cliënt verantwoordelijk voor betaling van de factuur. De betalingsverplichting aan de Andere weg – integratieve psycho/hypnotherapie staat los van mogelijke vergoedingen door de verzekeraars, PGB of andere vergoedingen.
 11. In het geval van de verhoging van het tarief van de behandeling gelden de bedragen die afgesproken zijn in de behandelingsovereenkomst. 
 12. Praktijk heeft geen secretariaat. Daarom in voorkomende gevallen graag per mail of WhatsApp afzeggen. De sessies worden niet onderbroken voor de berichten van buitenaf. 
 13. Als je een afspraak moet afzeggen dan graag niet later dan 24 uur van tevoren. Bij afmeldingen binnen 24 uur zal €25,- in rekening worden gebracht, onafhankelijk de reden van het verzuim. Er wordt geen bedrag in rekening gebracht als de afspraak binnen 1 week kan worden ingehaald.
 14. Mocht de afspraak door mij binnen 24 uur afgezegd worden dan zal ik de volgende sessie niet in rekening brengen.
 15. Heb je een klacht over de manier waarop je geholpen wordt, bespreek dit eerst met mij, jouw therapeut. Is jouw ongenoegen dan nog steeds niet naar tevredenheid opgelost dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de NBVH. Zie hiervoor de site  https://www.hypnotherapie.nl/klachten/.
   Als lid van NBVH ben ik aangesloten bij S.C.A.G. Je kunt meer daarover vinden via een link.

 

 

Vind jouw eigen weg

Scan de code