JOUW PRIVACY

Dossiervorming

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Dorota Kooij Antkowiak, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundig Behandeling Overeenkomst. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimplicht. 

Delen van uw gegevens met derde

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaartermijn

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “consult hypnotherapie” of “coaching sessie”
 • de kosten van het consult

Cookie’s beleid

Mijn site gebruikt koekjes – kleine stukjes tekst die geplaatst worden op jouw apparaat en die helpen deze site correct voor jou te werken. In het algemeen koekjes worden gebruikt om jouw voorkeuren te op te slaan en om gegevens op te slaan voor bijvoorbeeld Google Analytics. Koekjes helpen om deze site makkelijker te bekijken. Mocht je willen dan kan je koekjes uitzetten. De makkelijkste manier om dat te doen is via jouw browser. 

Akkoord

Bij ondertekenen van de behandelingsovereenkomst zal ik u vragen om de privacyverklaring door te nemen en voor akkoord te tekenen.

Scan de code